OBVODOVÉ STĚNY NATUR HOUSE SRDCE VAŠEHO DOMU

Obvodové stěny domu tvoří pomyslné srdce celé stavby. U vozidla je srdcem pohonná jednotka - motor.

Montují se motory benzínové i naftové, oba jsou dobré. Na konečném zákazníkovi je, jaký typ motoru zvolí, kterému dá přednost.

U našich domů NATUR HOUSE je  srdcem  typ obvodové stěny. I tady je potřeba, abyste zvolili takovou, která je Vám pocitově blízká.  Nabízíme Vám dvě stěny - STYL a NATUR. Obě stěny jsou velmi dobré a velmi kvalitní. Tak jako jste si vybrali typ vozu s typem motoru, i zde je třeba zvolit si dům s vyhovujícím konstrukčním systémem.

 

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM DŘEVOSTAVBY DIFÚZNĚ OTEVŘENÝ NEBO UZAVŘENÝ?

Jedním z hlavních aspektů konstrukčního systému dřevostaveb je stavební fyzika - problematika tepelné izolace a ochrany proti vlhkosti. Otázka „Chceme konstrukční systém difúzně uzavřený nebo otevřený?“ je  důležitým mezníkem, protože každá z možných odpovědí pohlíží na návrh a konstrukci dřevostavby v jiném světle.

„Otevřenost“ a „uzavřenost“ konstrukčního systému dřevostaveb spočívá v prostupu vlhkosti. Difúzně uzavřené systémy dřevostaveb využívají tzv. parotěsnou vrstvu, která zabraňuje v prostupu vodních par do konstrukce a předchází jejich případné kondenzaci. V difúzně otevřené konstrukci dřevostaveb je skladba stěn tvořena tak, aby páry procházely konstrukcí ven a nikde nezkondenzovaly na kapalnou vodu. Proto je potřeba mít jasno už na začátku. S volbou konstrukčního systému dřevostavby totiž úzce souvisí výběr nosných prvků stavby a typu izolačních materiálů. Je totiž nanejvýš vhodné, aby byly tyto prvky navrhovány v jednom duchu a navzájem se doplňovaly.

Nelze jednoduše říci, který systém je lepší nebo vhodnější - STYL/NATUR  benzín/nafta?

Oba systémy mají svá specificka a oba jsou dobré. Především tak, jak jsou navrženy a vyrobeny, splňují nejnáročnější požadavky zákazníků obou konstrukcí.

 PRO A PROTI

Nevýhodou difúzně uzavřeného systému je ona velmi tenká nepropustná a relativně zranitelná polyethylenová vrstva - parozábrana. I po dokonalé práci naší montážní firmy musí uživatel stavby myslet na to, aby případnými pozdějšími úpravami tuto vrstvu nenarušil. V případě porušení parozábrany začne do konstrukce lokálně vnikat podstatně vyšší objem vlhkosti a ta může začít narušovat odolnost samotné konstrukce. Na těchto místech se mohou začít tvořit plísně, které ničí jak zdravé klima v domě, tak mohou degradovat i konstrukční prvky dřevostavby. Výhodou difúzně uzavřeného systému jsou nižší pořizovací náklady a zamezení prostupu vlhkosti.

V difúzně otevřené skladbě stěny není žádný prvek, který by ovlivňoval funkčnost konstrukčního systému a lze tedy předpokládat delší životnost stavby. Jako nevýhoda mohou být vnímány vyšší pořizovací náklady.Výhody jsou však přesvědčivé sami o sobě.

Lepší akustika

Náhradou polystyrenu za minerální izolaci nebo dřevovlákno dosáhne konstrukce dřevostavby lepších akustických vlastností díky vyšší hmotnosti a menšímu modulu pružnosti oproti polystyrenu.

Lepší tepelná setrvačnost

Díky vyšší měrné tepelné kapacitě materiálů, které nahrazují polystyren, dosahují maximální hodnoty teplot v interiéru v horkých letních měsících nižších hodnot.

Bezpečnější konstrukce

Dalo by se zjednodušeně říci, že difúzně otevřená dřevostavba je bezpečnější při poškození vrstvy, která zajišťuje nejvyšší difúzní odpor (parozábrana nebo parobrzda). I když se vlhkost do konstrukce dostane, může se díky snižujícímu se difúznímu odporu z konstrukce vypařit.

Zdravé bydlení

Dřevo pochází z ekologicky obhospodařovaných lesů. Na výrobu konstrukce NATUR jsou použity pouze ekologicky nezávadné materiály bez obsahu formaldehydů, používají se přírodní pryskyřičná pojiva. Vyvážené vlastnosti této konstrukce zajišťují optimální klima po celý rok.

 

JAKÉ JE VAŠE ROZHODNUTÍ? 

Zvolíte vyzkoušenou klasiku v podobě difúzně uzavřeného systému nebo podpoříte nový a stále sílící proud difúzně otevřených konstrukcí?

Naše společnost NATUR HOUSE s.r.o. má certifikaci výroby pro oba stavební systémy.

 

VYBERTE SI Z NAŠÍ NABÍDKY

Difúzně uzavřená stěna STYL

Difúzně otevřená stěna NATUR

Více informací na: https://www.natur-house.cz/steny

Líbí se vám naše domy? Kontaktujte nás!

Jiří Kohoutek

obchodní specialista

Nenechte si ujít novinky ze světa dřevostaveb.

Každý měsíc zasíláme nové rady a typy!