ROZSAH DODÁVKY NATUR HOUSE S.R.O. V PROVEDENÍ NATUR 2015

1. ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

2. ZÁKLADOVÁ DESKA (standardní zakládací prostředí v rovinatém terénu, tř. zeminy 3)

 • Skrývka ornice, výkop základových pasů, výkopy pro trubní vedení
 • Zhotovení ležaté kanalizace vč. prostupů
 • Instalace zemnícího pásku FeZn
 • Armatura pasů a desky
 • Betonové pasy z B15 vč. nadezdívky z betonových tvárnic
 • Vrchní betonová deska z B20
 • Hydro-radonová izolace pro max. nízký stupeň radonu

3. OBVODOVÉ STĚNY (součinitel prostupu tepla U=0,14W/(m2k); vzduchová neprůzvučnost RW=44 dB)

 • Tenkovrstvá minerální omítka v tl. 2-3 mm v bílé barvě (barva dle individuální kalkulace)
 • Lepící tmel s armovací sítí v tl. cca 3,5 mm
 • Venkovní izolace z dřevovláknitých desek celoplošně lepených v tl. 100 mm
 • Statická hrázděná konstrukce v tl. 160 mm
 • Minerální tepelná izolace vložená do hrázděné konstrukce v tl. 160 mm
 • Parobrzdná deska OSB 18 PD
 • Dřevovláknitá deska v roštu
 • Instalační předstěna v tl. 60 mm
 • Sádrovláknitá deska v tl. 12,5 mm

4. VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY

 • Sádrovláknitá deska v tl. 12,5 mm
 • Statická hrázděná konstrukce v tl. 140 mm
 • Minerální tepelná izolace vložená do hrázděné konstrukce v tl. 140 mm
 • Sádrovláknitá deska v tl. 12,5 mm

5. VNITŘNÍ NENOSNÉ STĚNY (DĚLÍCÍ)

 • Sádrovláknitá deska v tl. 12,5 mm
 • Statická hrázděná konstrukce v tl. 80 mm
 • Minerální tepelná izolace vložená do hrázděné konstrukce v tl. 80 mm
 • Sádrovláknitá deska v tl. 12,5 mm

6. STŘECHA

 • Ve standardním provedení se střechy realizují z jehličnatého řeziva při předpokládaném zatížení sněhem Sk=1,5kN/m2 v následujících konstrukcích
  • Sedlová střecha se sklonem 40° s vaznicovým krovem
  • Sedlová střecha se sklonem 35° sbíjený vazník
  • Sedlová střecha se sklonem 22° sbíjený vazník
  • Sedlová střecha se sklonem 22° se střešními panely
  • Pultová střecha se sklonem 8°,10°,15°
  • Plochá střecha
 • Standardně dodávanou střešní krytinou na sedlové střechy je betonová taška na závěsném laťování s podstřešní hydroizolací ukotveným k nadkrokevní izolaci z dřevovláknitých desek. Současně se rovněž dodává plastová anténní taška a revizní výlez bez nášlapných roštů
 • Pultové střechy se pokrývají velkoformátovou krytinou (profilovaná střešní tašková tabule z poplastovaného plechu) kotvená na laťování s podstřešní hydroizolací ukotveným k nadkrokevní izolaci z dřevovláknitých desek.
 • Ploché střechy jsou osazeny atikou výšky od 450 do 650 mm, sklon střechy je vytvořen tepelně-izolačními spádovými klíny ze stabilizovaného polystyrenu, střešní krytina je provedena ze střešní hydroizolační fólie mPVC.
 • Všechny střešní krytiny se dodávají dle aktuálních barevných nabídek výrobců

7. OKAPOVÝ SYSTÉM

 • Půlkruhové zavěšené okapy z TiZn
 • Svody z TiZn vedené 300 mm pod hranici spodní stavby
 • Lapače nečistot a střešních vod nejsou součástí dodávky, NATUR HOUSE doporučuje jejich osazení s dodávkou spodní stavby

8. STROPNÍ KONSTRUKCE

 • Stropní konstrukce nad přízemím vícepodlažních domů je z dřevěných trámů standardního průřezu 60x220 mm s horním opláštěním OSB 18 mm a mezistropní tepelnou izolací z minerální vaty. Spodní stranu tvoří pruhový záklop OSB 12 a laťování pro montáž podhledů SDK v tl. 12,5 mm.
 • Stropní konstrukci nad podkrovím tvoří dřevěné trámy standardního průřezu 80x200 mm bez horního opláštění, pouze revizní lávka ke komínu z OSB 22 mm o šířce cca 600 mm. Mezistropní tepelná izolace z minerální vaty položená přes trámy v tl. 200 mm + 100 mm je překryta parozábranou a laťováním pro montáž podhledů z SDKF v tl. 12,5 mm
 • Šikminy v podkroví jsou tvořeny stejnou konstrukcí jako podhledy v podkroví, mezi krokvemi je vložena tepelná izolace z minerální vaty v tl. 200 mm, do ocelové kce pro SDK je vložena izolace v tl. 100 mm, připevněna parozábrana a SDKF v tl. 12,5 mm
 • V bungalovech je na spodní hraně střešní příhradové konstrukce ukotvena izolace z dřevovláknitých desek opatřených stěrkou z armovací síťkou a štukovou omítkou. V prostoru nad podhledem je vložena tepelná izolace z minerální vaty v tl 200 mm.

9. INTERIÉROVÉ SCHODIŠTĚ

 • Mezi obytnými podlažími je dodáváno ocelové schodnice se stupni z dřevěné bukové spárovky s povrchovou úpravou bezbarvým lakem
 • U schodišť s užitným prostorem pod, jsou doplněny podstupnice z dřevěné bukové spárovky s povrch. úpravou bezbarvým lakem
 • Madlo
 • Do půdních prostor, kde to konstrukce krovu dovolí, jsou dodávány stahovací půdní schody o rozměru 600x1200 mm

10. PODLAHA

 • Podlaha v přízemí patrových domů a bungalovech
 • Nášlapná vrstva podlahy tl. 15 mm
 • Anhydritový samonivelační potěr AH 20 v tl. 55mm
 • Separační PE fólie
 • Tepelná izolace EPS 150 v tl. 80 mm
 • Podlaha v podkroví patrových domů
 • Nášlapná vrstva podlahy tl. 15 mm
 • Anhydritový samonivelační potěr AH 20 tl. 55mm
 • Separační PE fólie
 • Tepelná izolace EPS 150 v tl. 40 mm

11. OKNA A VCHODOVÉ DVEŘE

 • Dřevěná Eurookna, profil 92 v barevném provedení dle aktuálního vzorníku základních barev u výrobce, izolační trojsklo 0.6k
 • V interiéru okna osazena plastovým parapetem v bílé barvě, v exteriéru dodávány kovové parapety dle aktuální nabídky
 • U patrových domů se dodává k terasovým dveřím pozinkované ocelové zábradlí
 • Dřevěné vchodové dveře v ceně 25.000,- Kč, dělené bočním příčníkem v 1/3, prosklení činčila, 2/3 plná, vybavené tříbodovým zámkem, vložkou se třemi klíči, kování klika –koule.

12. STŘEŠNÍ OKNA

 • Standardní dodávka střešních oken o rozměru 780x1180 mm, oplechování - barevný hliník
 • Počet a velikost se řídí dle aktuální projektové dokumentace příslušného domu

13. ELEKTROINSTALACE

 • Kompletní rozvod v domě od skříně domovního rozvaděče včetně dodávky bílých zásuvek a vypínačů
 • Ke standardní dodávce patří osvětlení půdy a 2 ks venkovních světel
 • V místnostech s vanou nebo jen s WC bez možnosti okenní ventilace je součástí dodávky ventilátor s hygrostatem
 • Součástí dodávky není dodávka světel, dodávka a montáž elektroměrového rozvaděče vč. propojení s domovním rozvaděčem

14. SLABOPROUDÉ ROZVODY A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

 • Dodávka a montáž zvonku u domovních dveří
 • U přízemních domů 1 zásuvka a rozvod TV/R, u patrových domů 2 zásuvky a rozvod TV/R, anténa není součástí dodávky
 • Dům je vybaven zařízením pro detekci a signalizaci požáru, hasící přístroj není součástí dodávky

15. VODA A KANALIZACE

 • Rozvody teplé i studené vody jsou z plastových trubek, izolovaných pěnovou izolací, vedených od vodoměru ke koncovým odběrným místům v domě.
 • Standardně jsou domy u domovní stanice vybaveny eVodníkem pro zabránění nekontrolovatelného průtoku vody v objektu a sleduje spotřebované množství vody.
 • Kanalizace je potrubí HT a končí cca 300 mm pod horní hranou spodní stavby

16. VYTÁPĚNÍ

 • U patrových domů i domů přízemních je vytápění zajištěno tepelným čerpadlem. Jednotlivé místnosti jsou vytápěny systémem podlahového topení dimenzovaným dle aktuální projektová dokumentace příslušného domu.

17. KOMÍN

 • Typizované komínové těleso v průřezu 320x320 mm o průměru komínového průduchu 160 mm, s výškou dle aktuální projektové dokumentace příslušného domu, nadstřešní část v bílé omítce
 • Napojení na spotřebič není součástí standardní dodávky

18. OBKLADY

 • Obklady stěn v koupelnách a WC jsou z keramických obkladaček jednoho odstínu a maximálního povoleného rozměru 400x600x8 mm. Cena obkladu do 300,- Kč/m2 dle výběru u společnosti SIKO, příp. Koupelny PTÁČEK.
 • Standardně jsou obklady prováděny do výše dveří a pouze za zařizovacími předměty v šířkách: umyvadlo – 800mm, umyvadlo WC–600mm, záchod, bidet - 600mm, sprchový kout - 900x900mm, vana -800x170mm, rohová vana - 150x150mm
 • Koupelny v podkroví se střešní šikminou jsou dodávány bez obkladu, jen s povrchovou úpravou zednickou stěrkou a malbou.
 • Obklad kuchyňské linky není součástí dodávky, lepení listel, bombáta či vícebarevné provedení je záležitostí individuálního nacenění

19. SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

 • Dle výběru zákazníka u společnosti SIKO, příp. Koupelny PTÁČEK do celkové hodnoty zařizovacích předmětů 30.000,- Kč bez DPH, vč. zazdívacích modulů a podomítkových směšovacích baterií
 • Do standardní dodávky patří 1 přípojka pračky, 1 přípojka myčky a 1 nezámrzný venkovní ventil

20. PODLAHOVÉ KRYTINY

 • V obytných místnostech vč. chodeb v přízemí i podkroví je položena plovoucí laminátová podlaha nebo koberec v ceně materiálu do 300,- Kč/m2
 • Ostatních prostorách, které nemají charakter obytných prostor vč. zádveří je položena keramická dlažba v jednom odstínu, v ceně materiálu do 300,- Kč m2, o maximálním rozměru 450x450x9 mm nebo 300x600x9 mm.

21. INTERIEROVÉ DVEŘE

 • Součástí dodávky jsou otočné plné dveře s obložkovou zárubní s povrchovou úpravou Lebotron s dezénem dle vlastního výběru z aktuální nabídky a výběrem kování v ceně do 350,- Kč/ks
 • Dodáváno v počtu dle aktuální projektové dokumentace příslušného domu.

22. ÚPRAVY POVRCHŮ A MALBY

 • Všechny stěny, stropy a podhledy v domě jsou upraveny zednickou stěrkou do stupně kvality povrchu Q2 a opatřeny bílou malbou

22. KUCHYŇ

 • Kuchyňská linka není součástí dodávky

24. GARÁŽ

 • Ve standardním provedení je garáž bez možnosti vytápění
 • Skladba stěny garáže
  • Tenkovrstvá minerální omítka v tl. 2-3 mm v bílé barvě (barva dle individuální kalkulace)
  • Lepící tmel s armovací sítí v tl. cca 3,5 mm
  • Venkovní izolace z dřevovláknitých desek celoplošně lepených v tl. 52 mm
  • Statická hrázděná konstrukce v tl. 120 mm
  • Minerální tepelná izolace vložená do hrázděné konstrukce v tl. 120 mm
  • Parobrzdná deska OSB 18 PD
  • Sádrovláknitá deska v tl. 12,5 mm
 • Vnitřní štítová stěna mezi garáží a domem nad stropním záklopem je ukončena tepelnou izolací bez povrchové úpravy
 • Stropní konstrukce je z dřevěných trámů standardního průřezu 60x220 mm s horním opláštěním OSB 18 mm a vloženou tepelně-izolační minerální vatou v tl. 120 mm a ukončenou parozábranou
 • Podhled tvoří desky SDKF 15 mm zavěšené na laťovém roštu
 • Podlahové krytiny nejsou součástí dodávky, podlahy v garáži jsou ukončeny betonovou mazaninou
 • Garážová vrata s elektropohonem o rozměru 2500x2200 mm jsou ze zateplených lamel tl. 40 mm v bílé barvě, barevné provedení je možné dle individuální cenové nabídky. Součástí je dodávky je 1 ks dálkového ovladače
 • Garážové dveře jsou součástí dodávky pouze v případě, že jsou tyto uvedeny v obchodní projektové dokumentaci. Rozměr se provádí 2200x1000 mm, barevné provedení shodné s výběrem barvy na RD, kování klika/klika
 • Standardem elektroinstalace v garáži je dodávka 2 světel, 2 vypínačů, 3 zásuvek, 1 zásuvky 400V
 • Stěny a strop jsou upraveny zednickou stěrkou do stupně kvality povrchu Q2 a opatřeny bílou malbou
 • Garáž je opatřena okapovým systémem v TiZn jako RD

 

Líbí se vám naše domy? Kontaktujte nás!

Jiří Kohoutek

obchodní specialista

Nenechte si ujít novinky ze světa dřevostaveb.

Každý měsíc zasíláme nové rady a typy!