Obvodová stěna STYL

Obvodová stěna STYL

difúzně uzavřená v tl. 347 mm
  1. Modřínový zakládací práh v tl. 140 mm
  2. Tenkovrstvá silikonová omítka STO v jedné barvě
  3. Lepící tmel vč. penetrace
  4. Armovací síť
  5. Venkovní izolace ISOVER EPS GREYWALL tl. 100 mm
  6. Sádrovláknitá deska FERMACELL v tl. 15 mm
  7. Statická hrázděná konstrukce v tl. 140 mm z KVH
  8. Minerální tepelná izolace vložená do hrázděné konstrukce v tl. 140 mm
  9. Parotěsná folie
  10. Záklop OSB 12
  11. Instalační předstěna v tl. 60 mm s vloženou minerální izolací v tl. 60 mm
  12. Sádrovláknitá deska FERMACELL v tl. 15 mm
  13. Finální úprava povrchu
  14. Bílá malba
  15. Instalační rozvody

Nenechte si ujít novinky ze světa dřevostaveb.

Každý měsíc zasíláme nové rady a typy!